Thang máy tải giường bệnh

  Thang máy tải gường bệnh

Thang máy tải giường bệnh có tải trọng từ 1600-2500 kg và bao gồm nhiều đặc tính kỹ thuật chủ yếu được thiết kế đem lại sự lựa chọn cần thiết phù hợp cho tất cả các loại thang bệnh viện mới.Loại buồng thang duy nhất có hệ thống chiếu sáng bố trí ở vách bên của buồng thang làm cho

Chi tiết

Tin liên quan